2019 en 2020: terugblikken en vooruitkijken

In het laatste kwartaal van 2019 is het onderzoek en onderwijs van het UMC Utrecht Hersencentrum door een externe commissie beoordeeld. Voor ons een belangrijk moment van reflectie: zijn we op de juiste weg? Wat zijn de sterke kanten en waar liggen uitdagingen? We zijn enorm blij met de beoordeling: excellent. Een goede basis om verder aan te slag te gaan.

Dit geldt ook voor de nieuwe aandachtsgebieden die we binnen het UMC Utrecht Hersencentrum aan het opzetten zijn: precisie psychiatrie en hersentumoren. De komende jaren willen we onze patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek verder ontwikkelen door onder andere in te blijven zetten op translationeel en genetisch onderzoek, datascience en kunstmatige intelligentie, beeldvormingstechnieken, het opzetten en uitvoeren van klinische studies, en onderzoek ter verbetering van onze klinische zorg.

Benoeming vier nieuwe universitair hoofddocenten

Vier onderzoekers van het Hersencentrum zijn aangesteld als universitair hoofddocent: Tristan van Doormaal, Marjolijn Ketelaar, Michael van Es en Jannie Wijnen. Een uitgebreider interview met hen is te lezen in ons (Engelstalige) Brain Center Bulletin.

Twee nieuwe hoogleraren

Nicolette Notermans is met ingang van 1 mei 2019 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Neuromusculaire ziekten.

Per 1 december 2019 is Ludo van der Pol benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Neuromusculaire aandoeningen met een debuut op de kinderleeftijd.

Pleister voorkomt lekkage hersenvocht na operatie

Hersenvocht lekkage na een hersenoperatie is een veel voorkomende en vervelende complicatie. Neurochirurg Tristan van Doormaal ontwikkelde daarom een ‘pleister’ die ervoor moet zorgen dat de hersenvliezen na een operatie gesloten blijven. Lees meer >

"Met Machine learning kun je dingen ontdekken waar je als arts misschien niet achter komt"

Neuroloog Ynte Ruigrok gebruikt genetische gegevens en beelddata van hersenscans om patiënten te identificeren die een hoog risico hebben op bloedingen in het hoofd als gevolg van een gebarsten aneurysma. Lees meer >

We willen iedereen danken voor hun inzet in het afgelopen jaar en zijn trots op alle successen die we gezamenlijk hebben behaald. Die zijn voor een deel terug te vinden in deze terugblik.

We zijn 2020 al vol energie begonnen met een inspirerende én gezellige avond in Tivoli op 20 januari. In een uitverkochte zaal dachten we na over wat kunstmatige intelligentie en data betekenen voor zorg en onderzoek bij hersenziekten. Bekijk de video maar eens voor een sfeerimpressie.

Jeroen Pasterkamp, voorzitter UMC Utrecht Hersencentrum

Impressie - Hersenziekten: kunnen data je leven redden?

Onderzoek naar behandeling hersenschade baby’s

“Extreem te vroeg geboren kinderen overleven steeds vaker”, aldus hoogleraar neonatologie Manon Benders. “Maar de langetermijngevolgen door hersenschade en verstoorde hersenontwikkeling dalen niet.” Een Europees consortium van wetenschappers krijgt daarom totaal 9 miljoen euro voor onderzoek naar de behandeling van hersenschade bij te vroeg geboren baby’s. Lees meer >

Onderzoeker Cora Nijboer werkt aan een stamceltherapie voor het repareren van hersenschade bij pasgeboren kinderen. In dat onderzoek ontdekten ze dat de stamcellen ook kunnen worden toegediend met neusdruppels. Lees meer >

‘Als psychiater weet je van tevoren niet welke behandeling goed is voor een patiënt’

Foto: Bob Bronshoff

Wiepke Cahn is hoogleraar en psychiater. Samen met natuurkundige Hugo Schnack en ervaringsdeskundige Russel Cummins ontwikkelt ze de Psychose Prognose Predictor, een tool waarmee psychiaters een individueel behandelplan kunnen opstellen voor patiënten met een psychotische stoornis. Lees hier het interview dat New Scientist in aanloop naar ons event in Tivoli publiceerde.

Ontwikkelingsstoornis: hoe beperk je de impact?

Kunnen we een ontwikkelingsstoornis eerder aan het licht brengen, zodat we vroegtijdig kunnen ingrijpen met therapie of medicijnen? En wat is de impact op je leven en zelfbeeld? In een korte campagne lieten we meer zien over ontwikkelingsstoornissen en ons onderzoek hiernaar. Lees meer >

Subsidie voor meer inzicht in hersenziekten

Van verschillende hersenaandoeningen zijn de afgelopen jaren veel betrokken genen en DNA-afwijkingen geïdentificeerd. De volgende stap is om te kijken wat die DNA-afwijkingen daadwerkelijk doen en in welke zenuwcellen ze dit doen.

Jeroen Pasterkamp en Elly Hol zijn onderzoekers van BRAINSCAPES. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan dit samenwerkingsverband een zwaartekrachtsubsidie toegekend van ruim negentien miljoen euro voor tien jaar.
Lees meer >

Meer subsidies

In 2019 ontvingen we meer subsidies voor onderzoeken binnen het UMC Utrecht Hersencentrum.

Kevin Kenna ontving een Vidi-subsidie voor het identificeren van de genetische oorzaken van ALS. Lees meer >
Alex Bhogal, Bart Jongbloets en Wouter van Rheenen ontvingen alle drie een Veni-subsidie. Lees meer >
Ynte Ruigrok ontving een ERC grant om risicofactoren voor aneurysma’s te vinden. Lees meer>

Er is veel onderzoek nodig om hersenziekten te voorkomen, verminderen en verhelpen. Daarvoor is geld nodig. We zijn dan ook blij met alle subsidies en giften die daarvoor binnenkomen. Wilt u ook bijdragen aan onderzoek? Kijk voor mogelijkheden eens op de site van stichting Vrienden UMC Utrecht.

Sven Kramer bezoekt het Spieren voor Spieren Kindercentrum en Inspanningslab

Outreach prijs voor Wim Otte

Wim Otte kwam er tijdens zijn promotieonderzoek achter dat tachtig procent van alle mensen met epilepsie in gebieden woont waar maar twintig procent toegang heeft tot fatsoenlijke diagnose en anti-epileptica. Hij maakt zich daarom sterk voor het verbeteren van toegang tot epilepsiebehandeling, juist in de gebieden waar dat op een reguliere wijze niet mogelijk is. Lees meer

Impact herseninfarcten beter te voorspellen met kwetsbaarheidskaarten

Op dit moment kan direct na een herseninfarct nog niet goed worden voorspeld welke patiënt een cognitieve stoornis zal ontwikkelen en welke niet. Voor een goed revalidatietraject is duidelijkheid over de prognose heel belangrijk. Om de impact van een herseninfarct beter te kunnen voorspellen gaan internationale onderzoeksgroepen samenwerken aan een kwetsbaarheidskaart van het brein. Lees meer

Gesprekstherapie na trauma heeft effect op dna

Dat een trauma tot een verandering in het DNA kan leiden, is al enige tijd bekend. Het goede nieuws is nu dat met gesprekstherapie deze veranderingen zijn terug te draaien. Dit blijkt uit onderzoek van patiënten met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) bij de militaire GGZ en het UMC Utrecht. Lees meer >

Model voorspelt levensverwachting ALS-patiënt

‘Hoe lang heb ik nog?’ Veel ALS-patiënten hebben vragen over hun ziekteverloop. De gemiddelde levensverwachting van mensen met deze spierziekte is drie jaar. “Maar tussen individuele patiënten zijn veel verschillen.”, zegt arts-onderzoeker Henk-Jan Westeneng. “Dat maakte het geven van een goede prognose lastig.” Daarom ontwikkelde hij met onderzoekers van het ALS Centrum in het UMC Utrecht een model, waarmee op een betrouwbare manier de levensverwachting van individuele ALS-patiënten is te schatten. Lees meer >

Hoe kan slaap je leven veranderen?

Kinderarts Jeroen Dudink vertelde hierover op het Betweter Festival

Evenementen

In 2019 zijn er vanuit het Hersencentrum diverse evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Voor onderzoekers, patiënten en algemeen publiek. Hieronder ziet u een aantal foto’s van onder andere de Utrecht Brain Conference, de jaarlijkse Research Dag en de familielezing over ontwikkelingsstoornissen.

Author

Write A Comment